Thách Thức Tình Bạn 2020


Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn có sợ chó không?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Tháng sinh của bạn là gì?