Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Bạn có sợ chó không?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Màu sắc nào bạn yêu thích?