2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


Ako by ste preferovali cestovať na veľké vzdialenosti?

Čo je pre vás dôležitejšie?

Čo by ste urobili?

V ktorom mesiaci máte narodeniny?

Čo najviac používate?

Máte Android alebo iPhone?

Typ hier, ktorý chcete hrať?

Bojíte sa psov?

Ako preferujete denne cestovať?

Čo najviac používate?

Čo by ste uprednostnili?

Kde by ste radi žili?

Čo by ste si vybrali?

Čo pijete najviac?

Do akej vody by ste išli radšej?

Aký typ života máte radšej?

Kam by ste chceli ísť na dovolenku?

Čo robíte častejšie?

Čo urobíte vo svojom voľnom čase?

Ako by ste radšej sledovali filmy?

Máte radšej menšie posedenia alebo veľké párty?

Aké je vaše obľúbené ročné obdobie?

Máte radšej spánok alebo nakupovanie?

Typ piesní, ktoré sa vám páčia?

Aký deň je pre vás špeciálnejší?

Čo radi robíte vo voľnom čase?

Čo by ste uprednostnili?

Máte radšej varenie alebo jedenie?

Aká je vaša obľúbená farba?

Vyberiete peniaze alebo vedomosti?

Máte radšej čokoládu alebo zmrzlinu?