Prijateljski izazov 2021.

Prijateljski izazov 2021.Voliš li više manja okupljanja ili velike zabave?

Kakve pjesme više voliš?

Što voliš raditi u slobodno vrijeme?

Imaš li Android ili iPhone?

U kojem mjesecu si rođen/a?

Što više voliš jesti?

Koje ti je omiljeno doba godine?

Što je za tebe posebniji dan?

Voliš li više spavanje ili kupovinu?

Što više voliš raditi?

Što ti je draže?

Voliš li više kuhati ili jesti?

Što ti je draže?

Kakve igre više voliš?

Što češće koristiš?

Kako voliš svakodnevno putovati?

Što najviše piješ?

Što češće radiš?

Što radije biraš?

Što ti je draže?

Je li ti važniji novac ili mudrost?

Što ti je važnije?

Bojiš li se pasa?

Gdje želiš živjeti?

Što više voliš raditi u slobodno vrijeme?

Voliš li više vrućinu ili hladnoću?

Kako više voliš gledati filmove?

Voliš li više čokoladu ili sladoled?

Gdje bi volio/voljela ići na praznike?

Koja ti je omiljena boja?

Što ti je važnije?

Što najčešće koristiš?

Kakav život ti se više sviđa?

U kakvoj bi se vodi radije okupao/okupala?

Kako voliš putovati u daleka odredišta?