2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?