2021 Friendship Dare

2021 Friendship DareAno ang pinakaginagamit mo?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?