2020 Friendship Dare


Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Meron ka bang Android o iPhone?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang pinakainiinom mo?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?