2020 Friendship Dare

2020 Friendship Dare


Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Meron ka bang Android o iPhone?