Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?