Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích ăn cái nào?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?