Prijateljski izazov 2021.

Prijateljski izazov 2021.

Što želiš raditi s novcem?

Koje boje su ti draže?

Koje voće ti se sviđa?

Voliš li više šale ili zagonetke?

Želiš li biti bogat(a) ili sretan/sretna?

Voliš li više putovati u grupi ili sam(a)?

Kako želiš živjeti?

Što bi volio/voljela kupiti?

Kakvo vrijeme ti je draže?

Što voliš raditi u slobodno vrijeme?

Što voliš igrati?

Jesi li uvijek sretan/sretna ili ljut(a)?

Kako voliš komunicirati?

Slušaš li srce ili mozak?

Gdje želiš putovati?

Gdje želiš živjeti?

Želiš li novac ili slavu?

Voliš li sjediti naprijed ili odozada?

Kako govoriš?

Kakvo vrijeme ti je draže?

Kasniš li uvijek?

Kako voliš putovati?

Što bi odabrao/odabrala za poklon?

Što bi odabrao/odabrala?

Što radije jedeš?

Koja ti se životinja sviđa?

Što više voliš raditi?

Što voliš jesti?

Kakve zabave voliš?

Voliš li više putovati u grupi ili sam(a)?

Gdje želiš živjeti?

Kakav prijatelj ti je potreban?

Što više voliš raditi?

Kako voliš putovati?