Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả

Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả


Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích sống ở đâu?