Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả

Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả


Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn thích sống ở đâu?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích sống như thế nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?