Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ăn cái nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Chọn mùa yêu thích của bạn:

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Một thứ mà bạn kém:

Bạn thích mua cái nào hơn?

Loài động vật mà bạn thích?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Chọn một sự ưu tiên:

Bạn chọn hoạt động nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Chọn một thức uống: