ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบซื้ออะไร?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณอยากกินอะไร?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบทำอะไร?

เลือกจุดหมาย: