ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณอยากกินอะไร?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

เลือกจุดหมาย:

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ: