Test Your Bond

Test Your Bond


Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Film apa sing mbok senengi?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing mbok wedeni?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Kewan apa sing pingin mbok openi?