Test Your Bond

Test Your Bond


Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing mbok wedeni?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Rasa senenganmu yaiku?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Film apa sing mbok senengi?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?