Test Your Bond

Test Your Bond


Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Film apa sing mbok senengi?

Apa sing mbok wedeni?

Apa panganan senenganmu?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Sing endi restoran senenganmu?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Rasa senenganmu yaiku?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing bakal mbok pilih?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Apa sing paling kerep mbok ombe?