Test Your Bond

Test Your BondFilm apa sing mbok senengi?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa sing mbok wedeni?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Sing endi restoran senenganmu?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Rasa senenganmu yaiku?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa panganan senenganmu?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?