Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang paborito mong pagkain?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang pipiliin mo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang paborito mong kulay?