Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang iyong pipiliin?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang pipiliin mo?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?