Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang iyong pipiliin?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang paborito mong pagkain?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang pipiliin mo?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?