סופר אתגר של 2021

סופר אתגר של 2021

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

איזה תרגילים אתה אוהב?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

האם אתה יכול לשמור סוד?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?