סופר אתגר של 2021

סופר אתגר של 2021איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

איזה תרגילים אתה אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?