סופר אתגר של 2020

סופר אתגר של 2020






איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

איזה תרגילים אתה אוהב?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך