סופר אתגר של 2020

סופר אתגר של 2020


מה השתייה שאתה הכי אוהב?

האם אתה יכול לשמור סוד?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

איזה תרגילים אתה אוהב?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?