Super Dare of 2021

Super Dare of 2021دسر مورد علاقه شما چیست؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟