Super Dare of 2021

Super Dare of 2021


بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟