PRAVDA nebo LEŽ

PRAVDA nebo LEŽ

Odpustil/a jsi někomu, kdo ti ublížil

Chcete mít děti

Už jsi napsal/a milostný dopis

V příštích 5 letech byste se chtěli oženit/vdát

Milujete zmrzlinu?

Máte nějaké tetování

Jste vážný člověk?

Jste líní

Jste radostná osoba?

Máte rádi zvířata?

Máte rádi sporty?

Hodně si stěžujete

Vždy nakupujete?

Jsi lenoch

Milujete jednoduchý život?

Máte vždy pravdu

Chtěl/a by ses vdát/oženit během následujících 5 let

Už jste napsali milostný dopis

Zpíváte ve sprše

Nikdy neodpouštíte chyby druhých?

Už jste někdy udělali žertovný telefonát?

Umíte tančit

Čtete rádi?

Umíš hrát na hudební nástroj

Hrajete rádi hry?

Každý den používáte parfém

Zpíváš si ve sprše

Mluvíte hodně?

Lituješ svých činů v minulosti?

Opiješ se po 3 drincích

Umíš tančit

Milujete život v luxusu?

Používáš denně parfém

Litujete něčeho, co jste udělali v minulosti

Máš tetování

Chceš mít děti

Odpustili jste někomu, kdo vám ublížil

Chcete trávit více času s přáteli?

Věříte lidem?

Opijete se po 3 drincích

Věříte v lidi?

Hodně si stěžuješ

Chcete trávit více času s rodinou?

Víte, jak si jednoduše poradit se situací?

Máte rádi kávu?

Milujete čokoládu?

Vždycky rádi cestujete?

Jdeš vždy pozdě

Vaříte rádi?

Díváte se rádi na filmy?

Chodíte vždy pozdě

Máš vždy pravdu

Spíte hodně?

Umíte hrát na nějaký hudební nástroj

Chtěli byste trávit více času o samotě?

Chcete více zveřejňovat věci na sociálních médiích?