PRAVDA nebo LEŽ

PRAVDA nebo LEŽ


Jste líní

Nikdy neodpouštíte chyby druhých?

Používáš denně parfém

Čtete rádi?

Máte rádi zvířata?

V příštích 5 letech byste se chtěli oženit/vdát

Litujete něčeho, co jste udělali v minulosti

Milujete život v luxusu?

Máte vždy pravdu

Vaříte rádi?

Každý den používáte parfém

Víte, jak si jednoduše poradit se situací?

Chtěl/a by ses vdát/oženit během následujících 5 let

Jste radostná osoba?

Máte rádi kávu?

Máte rádi sporty?

Mluvíte hodně?

Už jsi napsal/a milostný dopis

Milujete zmrzlinu?

Už jste napsali milostný dopis

Hrajete rádi hry?

Umíte hrát na nějaký hudební nástroj

Věříte lidem?

Opijete se po 3 drincích

Chcete trávit více času s rodinou?

Chcete více zveřejňovat věci na sociálních médiích?

Vždy nakupujete?

Milujete jednoduchý život?

Zpíváte ve sprše

Máš tetování

Chcete trávit více času s přáteli?

Opiješ se po 3 drincích

Odpustili jste někomu, kdo vám ublížil

Díváte se rádi na filmy?

Máš vždy pravdu

Lituješ svých činů v minulosti?

Umíte tančit

Věříte v lidi?

Odpustil/a jsi někomu, kdo ti ublížil

Chceš mít děti

Milujete čokoládu?

Chtěli byste trávit více času o samotě?

Máte nějaké tetování

Vždycky rádi cestujete?

Chcete mít děti

Už jste někdy udělali žertovný telefonát?

Jste vážný člověk?

Hodně si stěžuješ

Chodíte vždy pozdě

Hodně si stěžujete

Jdeš vždy pozdě

Umíš hrát na hudební nástroj

Umíš tančit

Zpíváš si ve sprše

Jsi lenoch

Spíte hodně?