Máy đo mức độ bạn thân

Máy đo mức độ bạn thân


Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ăn cái nào?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn có trốn học bao giờ chưa?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống ở đâu?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Mức độ lười của bạn là?

Bạn có bao nhiêu chiếc nhẫn?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ làm gì khi rảnh rỗi?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Người biết hết bí mật của bạn là ai?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?