Super Dare of 2021

Super Dare of 2021


اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟