Super Dare of 2021

Super Dare of 2021


شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟